Freekje Bots

Na mijn opleidingen Maatschappelijk werk, Cultuur, Organisatie & Management (drs.), massage en dans wilde ik met de opgedane kennis van zowel lichaam als geest een bedrijf starten. Een bedrijf dat organisaties en haar werknemers zowel mentaal als fysiek ondersteund. Diensten die ervoor zorgen dat mensen vitaal in leven en werk staan. Dit resulteerde in het oprichten van Bots BodyWorks in 2007. Door mij te omringen met professionals die zowel op fysiek als mentaal vlak hun specialismes hebben, blijft Bots BodyWorks hoge kwaliteit bieden. Inzichten haal ik uit de media, de wetenschap en leg mijn oor te luister bij de klant. Welke behoeftes spelen er in organisaties? Tegen welke uitdagingen lopen zij aan? Dit veranderd continue en dat maakt dat het bedenken van nieuwe diensten en het aantrekken van de benodigde professionals zo interessant.