Werkplekonderzoek

Ter preventie van fysieke klachten en verzuim

Werkplekonderzoek wordt ingezet om knelpunten, klachten of verzuim te voorkomen. Fysieke belasting, een ongunstige werkhouding en stress zijn belangrijke oorzaken voor klachten en verzuim. Een ontspannen werkhouding, zowel geestelijk als lichamelijk, is daarom erg belangrijk. Het werkplekonderzoek geeft hierbij een goed inzicht. Daarnaast zetten we het werkplekonderzoek ook in ten behoeve van de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Wat houdt een werkplekonderzoek in?

Tijdens een werkplekonderzoek beoordeelt een senior ergonoom de werksituatie en geeft advies en begeleiding. Werknemers krijgen inzicht in de juiste indeling van de werkplek en een goed beeld van de fysieke en geestelijke belasting. Na een werkplekonderzoek kunnen werknemers zelf de werkplek instellen en weten ze met de kennis die ze hebben opgedaan hoe ze gezond kunnen werken. Hiermee worden fysieke klachten verminderd of zelfs voorkomen.

Werkplekonderzoek bij klachten?

Heeft een werkgever al werk-gerelateerde klachten? Dan is het werkplekonderzoek uitgebreider. De werkplekinstelling, de werkhouding, maar ook gedragsmatige aspecten nemen we dan mee in het onderzoek. Waar nodig betrekken we de leidinggevende en nemen we contact op met de fysiotherapeut of andere betrokken specialisten.

Ergonomisch meubilair

We hebben veel ervaring met het geven van werkplekonderzoek en advies. In de rapportage van het werkplekonderzoek geven we gericht advies over ergonomisch meubilair dat vanzelfsprekend aan de huidige NEN-normen en arbo-wetgeving voldoet.

Ergocoachtraining

Bedrijven kiezen er ook voor om werknemers op te leiden tot ergocoach. De ergocach geeft adviezen aan collega’s over het gezond uitvoeren van beeldschermwerk. Eenvoudige vragen over werkplekinstellingen en werkhouding kunt u dan intern oplossen. De training tot ergocoach wordt in company gegeven.

Zelf de werkplek instellen

Wilt u zelf al aan de slag met de juiste inrichting van de werkplek of bent u een thuiswerker? Kijk op deze website van de RSI-vereniging.