fitte werknemers

Hoe werknemers fit kunnen blijven

By juni 18, 2021 No Comments

Hoe werknemers fit kunnen blijven? Nederlandse bedrijven kunnen heel wat leren van het buitenland

Nederlandse werkgevers maken vaak algemene afspraken over hoe individuele werknemers fit kunnen blijven. In het buitenland is maatwerk gebruikelijker.

Vergeleken met de landen om ons heen hebben Nederlandse ondernemers minder concrete plannen om individuele werknemers vitaal en gezond te houden. In andere Europese landen, maar ook in Turkije en Zuid-Afrika, zijn er vaker programma’s voor werknemers op basis van hun persoonlijke behoeften en wensen. Daar geeft bijna 55 procent van de werkgevers aan er iets mee te doen. In Azië en Noord- en Zuid-Amerika ligt dat percentage zelfs op 60.

Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van risicoadviseur Aon, uitgevoerd door marktonderzoeker Ipsos. Voor het onderzoek zijn werkgevers en werknemers van ruim 1600 bedrijven wereldwijd ondervraagd. In Nederland deden 205 bedrijven, uit allerlei sectoren, aan het onderzoek mee. Van de ondervraagde Nederlandse bedrijven heeft de helft een programma ontwikkeld om werknemers individueel vitaal en gezond te houden.

Nederlandse werkgevers zijn, volgens Bas van der Tuyn, manager bij Aons Health Solutions, geneigd op een algemeen niveau met werknemers in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om gezond te blijven. Dat komt door de cao-cultuur, vertelt hij. “In Nederland is veel geregeld in algemene, voor iedereen geldende, collectieve arbeidsovereenkomsten. Het one-size-fits-all-principe”, legt Van der Tuyn uit. “In andere landen wordt meer gekeken naar wat individuele werknemers belangrijk vinden. Uiteindelijk betaalt maatwerk zich uit.”

Fitte werknemers verzuimen minder

Nederlandse werkgevers zien investeren in vitaliteit nog echt als een service aan de werknemer, stelt hij; als een investering die zich niet per se terugbetaalt. “Maar je kunt investeren in je werknemers echt wel verzakelijken. Want een fitte werknemer is niet alleen vrolijker, maar verzuimt ook minder, is productiever en is tegenover anderen ook positief over de werkplek. Dat blijkt ook uit onderzoeken van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO.”

Om dit in het bedrijfsleven te integreren, moeten de financiële- en de hr-afdelingen van bedrijven wel vaker met elkaar in gesprek, zegt hij. “Vitaliteit is nu nog echt een feestje van de hr-afdeling, terwijl de financiële afdeling alleen naar de harde cijfers kijkt. Die afdelingen moeten met elkaar zoeken naar goede redenen om te investeren in mensen. Waarvan je het effect, met de juiste meetmethodes, uiteindelijk ook heel goed in cijfers kunt uitdrukken.”

Voor het onderzoek is Nederlandse werknemers ook gevraagd naar wat zij zelf het allerbelangrijkste vinden om kwiek te blijven. Een ruime meerderheid, zeven op de tien, vindt een goede werk-privébalans een absolute topprioriteit. De meesten vinden dat zelfs belangrijker dan baanzekerheid.

Kloof tussen wat werkgevers en werknemers belangrijk vinden

Nederlandse werkgevers daarentegen vinden de meer zakelijke aspecten veel belangrijker. Zij stellen het voldoen aan de behoeften van de klant en het halen van financiële doelen als hoogste prioriteiten, zo blijkt uit de enquête.

Dat er een kloof bestaat tussen wat werkgevers en werknemers belangrijk vinden, wil niet zeggen dat werkgevers het belang van een gezonde werk-privébalans onderschatten. Het staat op nummer twee in het lijstje van wat werkgevers zelf vinden dat ze nog kunnen verbeteren, na het verhogen van de werknemerstevredenheid.

(Trouw,

Bots BodyWorks

Author Bots BodyWorks

More posts by Bots BodyWorks