GezondheidsmanagementPreventieZiekteverzuim

Bezuinigen op preventie kost geld

Waarom hebben bedrijven de neiging te bezuinigen op preventie en waarom kost dit op de lange termijn geld:

1. Korte termijn denken: Het is makkelijker om in preventiegelden (die wij investeringen noemen) te snoeien waarvan het management vaak onvoldoende direct kan zien wat dit op de langere termijn oplevert. Scoren op korte termijn doet het aanzien van een manager stijgen.

2. De (Collectieve) Mindset: Naarmate mensen zich in een crisis bedreigd voelen worden ze narrow-minded. Dat geldt voor de postkamermedewerker tot de hoogste baas. Datzelfde geldt voor het hele organisatiesysteem. Dat verkrampt en sluit zich eerder dan dat het zich opent voor nieuwe perspectieven. Men staat niet meer open voor goede informatie en vooruitzichten.

3. Belangen: In spannende tijden gaan persoonlijke belangen prevaleren boven het gezamenlijke belang. Samenwerken  maakt plaats voor ‘ieder voor zich’. De toekomst van de eigen werknemer komt voorop te staan.

5. Inzet(bereidheid): Als gevolg van bovenstaande punten neemt het verzuim toe.

 

Bots BodyWorks

Author Bots BodyWorks

More posts by Bots BodyWorks