Risico inventarisatie & evaluatie is verplicht

Organisaties zijn verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Het toetsen van de RI&E is bij kleinere bedrijven <25 die gebruik maken van een erkend RI&E instrument niet noodzakelijk, maar organisaties boven de 25 werknemers zijn verplicht de RI&E te laten toetsen door een arbodeskundige. De RI&E moet ook worden uitgevoerd bij een wijziging van de werkmethode of bij veranderingen binnen de organisatie, zoals een reorganisatie of een verhuizing.

Ervaren arbodeskundigen

Bots BodyWorks werkt met ervaren arbodeskundigen, die de RI&E zowel kunnen uitvoeren als toetsen. Een goede RI&E geeft je daarbij meteen de mogelijkheid knelpunten en verbeterpunten binnen je bedrijf te inventariseren. De RI&E ondersteunt ook een goed personeels- en gezondheidsbeleid (link pagina gezondheidsbeleid). Werkplekonderzoek (link pagina werkplekonderzoek) is een belangrijk onderdeel van de RI&E bij een organisatie met veel beeldschermwerkers.

Uren- en kosteninschatting

De arbodeskundige maakt een inschatting van de duur van de RI&E en de kosten. Vervolgens gaat zij aan de slag met vragenlijsten en interviews, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de al aanwezige kennis. De mate van zelfstandigheid kunt u zelf bepalen. Wij kunnen de RI&E volledig uitvoeren, maar wij kunnen u ook ondersteunen bij de uitvoering.

Ervaring

Een van de organisaties waar we de RI&E hebben uitgevoerd is DSI. Er werken 30 beeldschermmedewerkers en de duur van de RI&E, inclusief rapportage en toetsing, was 10 uur.
“De RI&E met plan van aanpak was voor ons een nuttige en bruikbare toetsing van de organisatie, waarmee we makkelijk uit de voeten kunnen. We stemmen hier ons verdere personeelsbeleid op af” (HR manager, DSI).