Nieuws

Overstap van arbodienst naar het eigen regiemodel?

By maart 18, 2013 No Comments

Aanleiding eigen regiemodel

Bots BodyWorks (BBW) heeft inmiddels een grote klantenkring. Zij  constateerde dat veel klanten ontevreden zijn over de samenwerking met hun arbodienst.

Klachten die geuit werden door klanten:

– De communicatie met de bedrijfsarts is niet goed. We denken heel anders over hoe met een zieke werknemer om te gaan.
– De afspraken tussen de bedrijfsarts en de werknemers vinden extern bij de arbodienst plaats. Hierdoor hebben we helemaal geen zicht op de adviezen die gegeven worden. Ook worden de leidinggevenden niet bij het proces betrokken.
– We krijgen een hele summiere terugkoppeling na een bezoek van de werknemer aan de bedrijfsarts. Waardoor wij als werkgever weinig voor de werknemer kunnen betekenen.
– Als werkgever heb ik geen zicht op de doorverwijzingen van de deskundigen (bijvoorbeeld bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk).
– Er wordt een hoeveelheid zorg ingekocht die onnodig bleek.
– Als kleine werkgever hebben wij weinig ervaring met zieke werknemers. Momenteel hebben wij een langdurig zieke werknemer en kunnen wij hierover niet met vragen terecht bij onze arbodienst.

BBW heeft besloten met senior deskundigen (bedrijfsartsen, verzuimcoördinator, arbeidsdeskundige) het eigen regiemodel te gaan aanbieden.

Het eigen regiemodel van BBW?
Sinds 2004 zijn organisaties niet meer verplicht om een arbodienst in te schakelen. De organisatie kan zelf bepalen hoe zij de zorg omtrent ziekte en verzuim organiseert. Het enige wat verplicht is, is dat er bij langdurig verzuim een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld. Bij het eigen regiemodel is de organisatie verantwoordelijk voor haar ziekteverzuimbeleid en koopt de zorg in die intern ontbreekt.

BBW  wil dat de zorg helder en transparant is. Bijvoorbeeld door de bedrijfsarts in company spreekuur te laten houden. Hierdoor kunnen eventuele leidinggevende betrokken worden bij het proces en is de communicatie voor alle partijen helder. De werknemer wordt zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces betrokken.

Verder zijn de prijsafspraken gunstig en transparant.

Wilt u met ons van gedachten wisselen over het eigen regiemodel neem dan contact op met Freekje Bots 020 7741109. Wij leggen uit wat het voor u als organisatie betekent om deze overstap te maken.

Bots BodyWorks

Author Bots BodyWorks

More posts by Bots BodyWorks