Nieuws

Interview met ergonoom over stimuleren van ‘zitten naar beweging’

By januari 10, 2014 No Comments
ergonoom Wieke

In het bericht ‘Een zittend leven is ongezond’, wordt aangegeven dat langdurig zitten nadelig is voor de gezondheid. De BBW-ergonoom Wieke geeft antwoorden op de vragen op welke wijze je gedragsverandering binnen organisaties kunt bewerkstelligen en mensen kunt stimuleren om te gaan staan en te gaan bewegen.

‘Hoe zorg je ervoor dat werknemers minder zitten?’
Dit zitten vindt niet alleen plaats op het werk, maar ook tijdens het reizen naar het werk en thuis. Het is belangrijk dat mensen kijken naar het reduceren van het totaal aantal uren zitten op een dag. Op het werk kan men het zitten verminderen door bijvoorbeeld kleine werkonderbrekingen, zoals door staand te gaan werken en door tussen de middag tijdens de lunch te gaan wandelen. Voorbeelden van werkonderbrekingen zijn: zelf koffie halen, opstaan om naar de printer te lopen, lopen naar een kamer van een collega in in plaats van te telefoneren en de trap te nemen in plaats van de lift.

‘Wat doet u als ergonoom van BBW om de mensen in een organisatie actief’ te krijgen?’
Door tijdens een algemene voorlichting en ook bij begeleiding van individuele medewerkers het onderwerp ‘bewegen’ ter sprake te brengen. Tijdens een individueel begeleidingstraject is het belangrijk om samen met de medewerker te zoeken naar reële mogelijkheden om het aantal beweegmomenten uit te breiden.

‘Heeft u een concreet voorbeeld van motiveren tot meer staan en beweging bij een BBW-klant?’
Bij een klant van BBW heeft men werktafels die in hoogte verstelbaar zijn tot de hoogte van een statafel. Het bleek dat er weinig medewerkers gebruik maakten van de mogelijkheid om staand te werken. Tijdens de individuele werkplekbezoeken is het positieve effect van staand werken besproken en is per medewerker geadviseerd hoe men dan moest gaan staan.

‘Hoe probeert u gedragsverandering te bewerkstelligen?’
Het bewerkstelligen van gedragsverandering is moeilijk en niets is zo weerbarstig als het veranderen van vaste gewoontes. Tijdens mijn werk probeer ik door middel van een motiverende benadering, die recht doet aan de behoeften, interne motivatie en belangen van de medewerkers, gedragsverandering te bewerkstelligen.

‘Hoe zorgt u ervoor dat deze gedragsverandering beklijft?’
In mijn werk als ergonoom zie ik de medewerkers niet frequent. Na het individuele werkplekonderzoek heb ik na een aantal weken telefonisch contact met de medewerker om te bespreken hoe het met de medewerker gaat. Tevens is dan vaak duidelijk of er vervolgstappen nodig zijn.
Op afdelingsniveau leidt ik ook ergocaches op. Dit zijn medewerkers van het bedrijf die geschoold zijn in het laagdrempelig advies en begeleiding geven aan collega’s. Doordat er ergocoaches dagelijks aanwezig zijn blijft het onderwerp meer onder de aandacht.

Wilt u meer weten over werkplekonderzoek, de training Ergocoaches en organisatiebrede adviezen op het gebied van stimuleren van beweging binnen de organisatie neem dan contact met ons op 020 7741109

Bots BodyWorks

Author Bots BodyWorks

More posts by Bots BodyWorks