Nieuws

Meer geluk en passie ervaren in je leven

By januari 19, 2017 No Comments

In de lezing, Screw finding your passion, gaat Susanna Halonen in op het vinden van geluk en passie in het leven. Halonen komt uit het bedrijfsleven en heeft een overstap gemaakt naar werk als coach, spreker en schrijver. Ze noemt zichzelf de Happyologist.

“I’m a pessimist turned optimist – and I learned the hard way that happiness is something I find within me. Today, I feel more fulfilled than ever. Why? Because I finally understood that success doesn’t fuel happiness. It’s happiness that fuels success. And that’s what my coaching and writing is all about. About helping you to reach your dreams and goals by making happiness your number one priority. Why? Because you’ll have more success in every area of your life when you learn to find happiness from within (happyologist.co.uk).”

Na onderzoek te hebben gedaan naar het vinden van je passie, kwam ze tot de volgende conclusie.

 • Mensen die passie ervaren, ervaren dit in vele aspecten van hun leven en niet in 1 specifieke bezigheid.
 • Ze voelen zich vrij, zijn niet bang voor het nemen van risico’s en ervaren een kinderlijke verwondering in het leven.
 • Ze voelen zich gelukkiger.
 • Het is een geluk met een gevoel van perspectief, zin/doel in het leven (eudaimonic happiness: Aristotle thought that true happiness is found by leading a virtuous life and doing what is worth doing).

Hoe kun je een gevoel van passie opwekken en ervaren in je lezen? Susanna kwam tot het volgende stappenmodel:

 1. ‘Be U’
  Wees authentieke. Is wat je doet in lijn met de waarden die je belangrijk vindt in het leven?
 2. ‘Knowing your why’
  Wat is je drijfveer/doel in het leven?
 3. ‘Embrace learning’
  Zoek uitdagingen om jezelf te ontwikkelen. Alles wordt leuker als je blijft leren. Van fouten maken leer je het meest.
 4. ‘Connecting with your tribe’
  Laat je inspireren door je ‘inner tribe’: mensen uit je inner circle die jou positieve energie geven of je ‘outer tribe’ mensen buiten je inner tribe die je inspireren. Volg deze mensen, ga naar lezingen, maak contact.
 5. ‘Playing with your strenghts’
  Maak een top 5 van je sterke kanten. Sterke kanten zijn zaken in je leven die je moeiteloos af gaan. Hoe achterhaal je wat deze sterke kanten zijn? Je kunt feedback vragen aan mensen in je omgeving door bijvoorbeeld een survey via google aan te maken of een gratis online vragenlijst invullen zoals de Character Strength Survey:  http://bit.ly/2iwZko9.

Wil je zelf meer geluk en passie ervaren in je leven? BBW Coaching kan je hierin begeleiden. Neem contact op via info@botsbodyworks.nl voor meer informatie.

Bots BodyWorks

Author Bots BodyWorks

More posts by Bots BodyWorks