Nieuws

Zit u goed? Interview met senior ergonoom

By december 2, 2013 No Comments

 
Ergonoom-fysiotherapeut

 

Wanneer raadt u een werkplekonderzoek aan? 

Aan medewerkers die inzicht willen krijgen in werkgerelateerde factoren die van invloed zijn op zowel hun lichamelijke- als  psychische belastbaarheid. Een werkplekonderzoek (wpo) is voor mij grotendeels vergelijkbaar met coaching. Het is een moment om uitvoerig stil te staan bij je eigen specifieke werksituatie. Het gaat verder dan alleen het instellen van de werkplek, omdat er altijd sprake is van een interactie tussen werkplektechnische-, organisatorische – en gedragsmatige aspecten.

 

Wat is het nut van een werkplekonderzoek?

Een goed ergonomisch ingerichte werkplek/situatie draagt in belangrijke mate bij  aan gezondheidsbevordering maar tegelijkertijd ook aan een prettige, efficiënte manier van werken.

Ik vergelijk het vaak met autorijden. Ergonomie staat hierin centraal. Denk aan de inrichting van het bedieningspaneel c.q.  deskboard, de juiste posities van de bedieningspanelen, het comfort van de autostoel, de instellingsmogelijkheden, het ontwerp van de rugleuning, het zicht op de weg. Te veel om op te noemen.

In meer of mindere mate geldt dit ook voor ieder andere werkplek, waarbij het uitgangspunt is dat de mens als individu, centraal komt te staan. Een wpogeeft de aanvrager aanknopingspunten om te komen tot een plan van aanpak die bijdraagt aan een betere werksituatie.

 

Hoe komt het dat mensen rsi/cans klachten houden terwijl hun werkplek perfect staat ingesteld?

Cans/rsi staat voor klachten aan de arm, nek en schouder.  Het zijn de meest voorkomende klachten bij medewerkers die beeldschermwerk verrichten. Je zou het nog steeds, ook al bestaat het al jaren, een moderne aandoening kunnen noemen. We leven tenslotte  in een digitaal tijdperk. Kijk naar de stormachtige  ontwikkeling van smartphones en tablets.

Mijns inziens bestaat er geen remedie, dus ook geen perfect ingerichte werkplek, tegen het ontstaan van klachten t.g.v. het langdurig en vooral statisch uitvoeren van zittende beeldschermwerkzaamheden. Ons lijf is biologisch gezien daar niet voor gebouwd. Door te veel zitten neemt de algehele conditie en dus de fysieke belastbaarheid  af en door het continu uitvoeren van repeterende bewegingen worden vooral de nek-schouder-armspieren belast.

 

Wat kun je zelf doen om rsi klachten te voorkomen?

Op de eerste plaats door verantwoordelijkheid te nemen voor behoud van je eigen gezondheid.  Neem signalen, zowel mentaal als lichamelijk, serieus en maak ze, indien je werk dit niet toestaat, met je collega en/of leidinggevende bespreekbaar. Een wpo kan hier ook aan bijdrage in leveren, want RSI-klachten beginnen fluisterend maar eindigen vaak met een grote schreeuw.

Tref maatregelen die je gezondheid ten goede komen; beweeg dagelijks (zie landelijke beweegnorm)  en neem voldoende ontspanningsmomenten. Daarnaast zijn er zijn voldoende tips, zoals oefeningen in deze nieuwsbrief, te vinden op internet om RSI-klachten te voorkomen.

Bots BodyWorks

Author Bots BodyWorks

More posts by Bots BodyWorks