Geen onderdeel van een categorieNieuws

Hoeveel levert gezondheidsmanagement op?

By november 7, 2012 No Comments

Alle Nederlandse werkgevers samen kunnen € 2,6 miljard per jaar aan kosten besparen als ze het ziekteverzuim door duurzame inzetbaarheid met 1% weten te verlagen. Dat komt neer op zo’n € 400 per werknemer per jaar, blijkt uit een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Als u als werkgever investeert in de gezondheid, scholing en productiviteit van werknemers, levert dat geld op. Dat wordt duidelijk uit een doorrekening van het rendement van duurzame inzetbaarheid door CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gezonde werknemers zijn ook productiever. Stijgt de productiviteit als gevolg van duurzaam werken met 1%, dan levert dat een organisatie met 100 werknemers € 95.000 per jaar extra omzet op.

Succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

In het manifest Duurzame inzetbaarheid (pdf) vindt u praktische tips om de fysieke en mentale gezondheid te stimuleren en te werken aan scholing, intersectorale mobiliteit en werk-naar-werktrajecten. Op basis van de praktijkervaring van 100 werkgevers worden in het manifest vijf clusters van succesfactoren onderscheiden waar de onderzochte werkgevers in investeren:

  1. betrokkenheid;
  2. organisatie van het werk;
  3. gezondheid;
  4. ontwikkeling (scholing en mobiliteit);
  5. ‘APK’: periodiek onderzoek naar de status van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Op de recent gelanceerde website duurzameinzetbaarheid.nl kunt u zien welke activiteiten er iedere maand in uw sector of regio worden georganiseerd. Met name voor mkb-organisaties is het belangrijk om op dit terrein samen te werken met werkgevers- en werknemersorganisaties, poortwachtercentra, kenniscentra en scholingsfondsen.

Wilt u eens brainstormen over hoe u  gezondheid en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer een factor van belang kunt maken bel ons: 020 7741109

(Bron: HR Rendement 26 oktober 2012)

Bots BodyWorks

Author Bots BodyWorks

More posts by Bots BodyWorks